نه!!!

 

نیستش.....نمی دونم کجاست .... چه می کنه .......

ولی میدونم که ندارمش.

هیچ وقت نخواستم که تو رو با چشمات به یاد بیارم.

نه .... نمی خواستم که تو رو تو کمترین آرزوهام ببینم.

نمی خواستم بی تو به دیوارا بگم .......................... هنوزم دوست دارم.

آخه تو حال و هوای پریشونی تورو نداشتن... تو گیرو دال ایییییی بابا ... دل تو هیچ ..... حال اون خوش..........

ای بی مرووت دیگه دلی می مونه که جون دل کبوتره بتپه که با شما از جون زندگیش بگه؟؟ بگه که هنوز زندست.......

اگه صدا صدای منه...... نفس اگه نفس تو...... بزار... بزار که اون خوش غیرتاش بدونن که دل.... دل من دیگه دل نیست دیگه دل نمی شه.

 نه دیگه این دل واثه ما دل نمی شه.........

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید