عرفان حافظ

خوش دارم ، هوشیار باشم
نه به بانگی بیگانه.
خدا را می ستایم ، که جهان را آفرید
به احمق ترین شکل ممکن.
از این روست که ، خود
راهم را
به کج ترین شکل ممکن می روم
آن فرزانه ترین می آغازدش
دیوانه ، پایانش می دهد .
(نیچه)

سیگار هستی

آتش شدن

و خاکستر نیستی ست

سیگار یعنی...

تاریخ

سیگار یعنی گر لب بر لبش نهی

وانگه آتش بر دلش زنی

مرگ به ریه ات میگوید درود

سیگار یعنی...

عشق

سیگار یعنی یک جرعه آتش به پیشواز جهنم

یعنی نفس را دشنام دادن

یک شاخه مرگ چیدن

سیگار یعنی...

زندگی

*

دود سیگار یعنی...

تاریخ بیهوده است

عشق رویاست

و زندگی مضحک.

سوختن به تنهایی، خیالبافی در گوشه ی خلوت، رمز بزرگی است، رمز دوگانه ای که درک و فهم نشده است. رمز نخست، رمز زن است که آتش گرفته و می سوزد، ولی باید تنها بماند و هیچ نگوید؛ و رمز دوم، رمز مرد خاموش و کم گو که فقط می تواند تنهایی اش را نثار کند...

(گاستون باشلار، شعله ی شمع، ص 42)

/ 0 نظر / 18 بازدید