نامه ای به عمو فیلترباف

 

اینجا فیلتره یعنی هرچی که
توش میبینی باعث تحریکه
اینجا همه گرگن مارو میکنن فیلتر مث یه بره
بذار چشم و گوش تو باز کنم یه ذره
فیلتر شدن لعنتی شوخی نیستش
خبری از اینترنت پرسرعتم نیستش
اینجا مگه جنگله که حق ما میشه خورده!
فهم و شعور تو کشور فراموش شده ، مرده
اختلاف سرعت ایران با دنیا بیداد میکنه
روح مردم و زخمی و بیمار میکنه!

همه کنار همن ، فقیره و مایه دار خفن
همه میخوان اینقدر پول واسه اینترنت ندن
حقیقت روشنه خودتو. به اون راه نزن
پس روشنترش میکنم بمون جا نزن

عمو پاشو …من چند سالی باهات حرف دارم
عمو پاشو… پاشدی نشو ناراحت از کارم
کجاهاشو دیدی من تازه اول کارم
عمو پاشو … من یه جوونم که باهات حرف دارم

اینترنت ایران مثل سه چرخه کنار یه بنزه
این اینترنتِ سه چرخه کرایه بنزه
من و عمو و کشورای همسایه بودیم از یه قطره
حالا ببین فاصله سرویس دِهیمون چقدره
امریکا دلیل این بدبختی نیست جالبه !
عمو واقعا کسی واسه خدمت به ایران طالبه ؟
اصلا اینترنت واسه شما داره جاذبه ؟

این روزا اول فیلتره بعد خدا !
ما شدیم رعیت و شما کدخدا !
بچه میخواد بره اینترنت بابا نمیذاره!
چون اینترنت برای ایرانیا خطر داره !
همه آگاهیم از این بلایا
حتی فرشته هم نمیاد این ورا تا
نشیم فنا با این بلاها

عمو پاشو …من چند سالی باهات حرف دارم
عمو پاشو… پاشدی نشو ناراحت از کارم
کجاهاشو دیدی من تازه اول کارم
عمو پاشو … من یه جوونم که باهات حرف دارم

تا حالا شده عاشق اینترنت بشی؟
میخوام رک تر حرف بزنم لطفا بشین
پیش خودت میگی اینه پهنای بانده تاریخی !
عمو چرت نزن ، مثل اینکه خواب دیدی !
میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین
بیا به بعضی سایتا فحش ناموس بدیم!
باید کور باشی نبینی فخر و هرجا
تو اینترنت نه! کنار خیابون هاست فقر و فحشا

شعار کودکان ایرانی:

عمـــــو فیلترباف… بله؟ فیلتر منو بافتی؟ بـــــــــله پشت وب انداختی؟ بــــــــله بابا اومده؟ نــــــخیر چرا نیومده؟ فیلتر بوده!! عمـــــــو فیلتر باف؟ … بله؟ فیلتر خوب داشتی؟ نـــــخیر سرعت خوب داشتی؟ نــــــــخیر قیمت کم داشتی؟ نــــــــخیر اینترنت ملی هم داشتی؟ بـــــله عمو فیلترباف؟ … بـــــله؟ خیلی مخلصیم هیچی

/ 0 نظر / 9 بازدید