چو کس با زبان دلم آشنا نیست

    چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

چو یاری مرا نیست ، بهتر

  که از یاد یاران فراموش باشم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید