اون روزا یادش بخیر ؛ چه روزای قشنگی بود ...

کوچک که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم
اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم
کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود
کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش
را از نگاهش می توان خواند
کاش برای حرف زدن
نیازی به صحبت کردن نداشتیم
کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود
کاش قلبها در چهره بود
اما اکنون اگر فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم
سکوت پر بهتر از فریاد تو خالیست
سکوتی را که یک نفر بفهمد
بهتر از هزار فریادی است که هیچ کس نفهمد
سکوتی که سرشار از ناگفته هاست
ناگفته هایی که گفتنش یک درد و نگفتنش هزاران درد دارد
دنیا را ببین ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه بودیم از آسمان باران می آمد
بزرگ شده ایم از چشمهایمان اشک می آید!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه بودیم همه چشمای خیسمون رو میدیدن
بزرگ شدیم هیچکی نمیبینه
بچه بودیم تو جمع گریه می کردیم
بزرگ شدیم تو خلوت اشک می ریزیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست
بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه
بچه بودیم همه رو ۱۰ تا دوست داشتیم
بزرگ که شدیم بعضی ها رو هیچی
بعضی هارو کم و بعضی ها رو بی نهایت دوست داریم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودن
بزرگ که شدیم قضاوتهای درست و غلط باعث شد که
اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه
کاش هنوزم همه رو
به اندازه همون بچگی ۱۰ تا دوست داشتیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه که بودیم اگه با کسی
دعوا میکردیم ۱ ساعت بعد از یادمون میرفت
بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالها تو یادمون مونده و آشتی نمی کنیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم
بزرگ که شدیم حتی ۱۰۰ تا کلاف نخم سرگرممون نمیکنه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود
بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بود
بزرگ که شدیم حسرت برگشتن به بچگی رو داریم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه که بودیم تو بازیهامون همش ادای بزرگ ترها رو در می آوردیم
بزرگ که شدیم همش تو خیالمون برمیگردیم به بچگی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه بودیم درد دل ها را به هزار ناله می گفتیم همه می فهمیدند
بزرگ شده ایم درد دل را به صد زبان به کسی می گوییم... هیچ کس نمی فهمد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه بودیم دوستیامون تا نداشت
بزرگ که شدیم همه دوستیامون تا داره

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه که بودیم بچه بودیم
بزرگ که شدیم بزرگ که نشدیم هیچ، دیگه همون بچه هم نیستیم

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

شاید به روی خودمون نیاریم
ولی همیشه ذهنمون پر از این آرزوست که :
ای کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم
و هنوزم تو عالم بچگی بودیم
همون دوران بچگی هایی که پر از عشق بود و شور و نشاط و سرزندگی ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

/ 2 نظر / 10 بازدید
بهاربد

آخی کودکی های معصوم و مظلوممان که با اروزی "‌کی بزرگ می شیم" سپری شد... باز هم گلی به گوشه ی جمال کودکی ما که فقط پایمان را در کفش تق تقی مامان بردیم ... امروز دخترکان کودکی را با رژ های سرخ و سرخابی و تافت و بیگودی و باربی خاتون و پسرک ها با موهای میکروبی و بت من و عشق بازی های مرد عنکبوتی سریع زندگی را به بزرگسالی گند می چسبانند ... ایراد از ما است که بزرگ شدیم یا از دیگران که نامرام شدند؟

رها

زیبا بود و حرف دل همه اونایی که از بزرگ شدن دلگیر و خسته ان...